Formuła współpracy

Nasza współpraca z klientem możliwa jest według następujących formuł:

  • Szeroko rozumiane doradztwo – współtworzenie lub konstruowanie strategii działania, która następnie jest realizowana w ramach własnych zasobów klienta.
  • Czynny udział w realizacji wypracowanych strategii w ramach umocowania udzielonego przez klienta – formuła ta może przybrać rolę Dyrektora Finansowego lub Managera Projektowego, z pełnym przejęciem relacji z instytucjami finansowymi, przy zachowaniu ścisłego nadzoru klienta.