Optymalizacja warunków współpracy z instytucjami finansującymi

Właściwe ukształtowanie struktury finansowania działalności jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, niejednokrotnie stanowiącym o ich przewadze konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. Dlatego tak ważne jest, aby struktura finansowania z uwzględnieniem zewnętrznych dawców kapitału (banki, firmy leasingowe, faktoringowe, ubezpieczeniowe) w sposób optymalny odpowiadała potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa.
Nasze usługi w zakresie optymalizacji warunków współpracy z instytucjami finansowymi polegają m.in. na:

  • sporządzeniu wielowymiarowej analizy sytuacji przedsiębiorstwa,
  • wskazaniu najkorzystniejszych struktur finansowania działalności,
  • sporządzeniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby dokonania zmian,
  • wsparciu w negocjacjach z instytucjami finansującymi,
  • w miarę potrzeby na wsparciu w ukształtowaniu alternatywnych źródeł finansowania,
  • rekomendowaniu polityki zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej.