Postępowanie naprawcze i postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

Świadczymy usługi w zakresie postępowań określonych Prawem upadłościowym i naprawczym. W szczególności specjalizujemy się w postępowaniu naprawczym i postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu.

Wynika to z faktu, że postępowania te, poza standardową dokumentacją prawno-księgową, wymagają stworzenia planu finansowego uprawdopodobniającego spłatę długów objętych postępowaniem. W szczególności są to:

  • propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu, wraz z uzasadnieniem,
  • rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli dłużnik był zobowiązany do jego prowadzenia,
  • albo

  • plan naprawczy zapewniający przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku, wraz z uzasadnieniem.

Nasze usługi w tym zakresie polegają nie tylko na sformułowaniu właściwej dokumentacji sądowej, ale również na przeprowadzeniu negocjacji z wierzycielami decydującymi o powodzeniu postępowań.