Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, obsługa finansowa nowych projektów inwestycyjnych.

Dzięki stałemu kontaktowi z sektorem finansowym dysponujemy wiedzą o aktualnej ofercie banków, towarzystw leasingowych, ubezpieczeniowych i faktoringowych oraz o trendach w ich kształtowaniu. Pozwala nam to na szybkie dopasowanie oczekiwań klientów do możliwości oferowanych przez rynek finansowy.

Działania naszej kancelarii pozwalają klientom uzyskać finansowanie wydatków inwestycyjnych, zwiększonych potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, jak również innych, w zależności od potrzeb.

Nasze usługi w zakresie pozyskiwania kapitału od instytucji finansowych polegają m.in. na:

  • analizie potrzeb klienta i możliwości uzyskania właściwego finansowania,
  • sporządzeniu właściwej dokumentacji dla potrzeb pozyskania kapitału (wniosek kredytowy, memorandum informacyjne, business plan, studium wykonalności),
  • wsparcie w negocjacjach z potencjalnym dawcą kapitału,
  • zarządzaniu budżetem finansowym projektu inwestycyjnego,
  • utrzymywaniu relacji z dawcą kapitału (sporządzanie i przedkładanie dalszej dokumentacji itp.).