Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Rynek niejednokrotnie wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dokonania istotnych zmian związanych z zasadami funkcjonowania. Restrukturyzacja może dotyczyć wielu różnych dziedzin, np. zmiany strategii, struktury organizacyjnej, kadrowej, produktowej, marketingowej, właścicielskiej.

Niejednokrotnie działania restrukturyzacyjne o niestandardowym i zróżnicowanym charakterze muszą być prowadzone pod presją czasu.
Nasze działania polegają na wsparciu rozmaitych działań restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji finansowej, czyli zmierzającej do zwiększenia potencjału finansowego przedsiębiorstwa. Dzięki naszym usługom możliwa jest optymalizacja działalności firmy poprzez zwiększenie efektywności jej sfery finansowej. W zależności od sytuacji działania takie mogą polegać na:

  • wsparciu w sprzedaży niepracujących aktywów,
  • weryfikacji struktury finansowania,
  • monitoringu płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • konsultingu w zakresie polityki rachunkowości firmy,
  • optymalizacji polityki inwestycyjnej firmy,
  • aranżacji optymalnych rozwiązań podatkowych,
  • konsultingu w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.