Spółka komandytowa jako optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

W aktualnym porządku prawnym spółka komandytowa jest, w naszej ocenie, optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw osiągających znaczne dochody. Dzięki umiejętnemu ukształtowaniu umowy takiej spółki przedsiębiorcy mogą połączyć w jednym podmiocie najważniejsze zalety różnych form prowadzenia działalności.

Przy wprowadzeniu struktury, w której komandytariuszami są osoby fizyczne, komplementariuszem powiązana z nimi spółka z o.o., a zysk spółki komandytowej kierowany jest do komandytariuszy, osiąga się model, w którym:

  • niemal cały zysk spółki jest skierowany do właścicieli - osób fizycznych,
  • zysk opodatkowany jest tylko jednokrotnie (jak w spółce jawnej),
  • odpowiedzialność właścicieli - osób fizycznych jest ograniczona (jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Nasza kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie szczegółowego ukształtowania spółki komandytowej, a po jej zawiązaniu dokona rejestracji we właściwym sądzie. W miarę potrzeb świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie przekształcenia aktualnej formy działalności gospodarczej w spółkę komandytową.