Zakres usług

Optymalizacja warunków współpracy z instytucjami finansującymi

Właściwe ukształtowanie struktury finansowania działalności jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, niejednokrotnie stanowiącym o ich przewadze konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. Dlatego tak ważne jest, aby struktura finansowania z uwzględnieniem zewnętrznych dawców kapitału (banki, firmy leasingowe, faktoringowe, ubezpieczeniowe) w sposób optymalny odpowiadała potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. więcej

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, obsługa finansowa nowych projektów inwestycyjnych.

Dzięki stałemu kontaktowi z sektorem finansowym dysponujemy wiedzą o aktualnej ofercie banków, towarzystw leasingowych, ubezpieczeniowych i faktoringowych oraz o trendach w ich kształtowaniu. Pozwala nam to na szybkie dopasowanie oczekiwań klientów do możliwości oferowanych przez rynek finansowy. więcej

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Rynek niejednokrotnie wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dokonania istotnych zmian związanych z zasadami funkcjonowania. Restrukturyzacja może dotyczyć wielu różnych dziedzin, np. zmiany strategii, struktury organizacyjnej, kadrowej, produktowej, marketingowej, właścicielskiej. więcej

Zarządzanie relacjami trudnymi z instytucjami finansującymi, wierzycielami handlowymi, publicznoprawnymi (ZUS, US).

Świadczymy usługi w zakresie wsparcia przedsiębiorców w zarządzaniu trudnymi sytuacjami w relacjach z wierzycielami – od instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe, faktoringowe), poprzez wierzycieli handlowych (dostawcy towarów i usług), aż po wierzycieli publicznoprawnych (głównie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz jednostki samorządu terytorialnego). więcej

Postępowanie naprawcze i postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Świadczymy usługi w zakresie postępowań określonych Prawem upadłościowym i naprawczym. W szczególności specjalizujemy się w postępowaniu naprawczym i postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. więcej

Spółka komandytowa jako optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej.

W aktualnym porządku prawnym spółka komandytowa jest, w naszej ocenie, optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw osiągających znaczne dochody. Dzięki umiejętnemu ukształtowaniu umowy takiej spółki przedsiębiorcy mogą połączyć w jednym podmiocie najważniejsze zalety różnych form prowadzenia działalności. więcej