Zarządzanie relacjami trudnymi z instytucjami finansującymi, wierzycielami handlowymi, publicznoprawnymi (ZUS, US).

Świadczymy usługi w zakresie wsparcia przedsiębiorców w zarządzaniu trudnymi sytuacjami w relacjach z wierzycielami – od instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe, faktoringowe), poprzez wierzycieli handlowych (dostawcy towarów i usług), aż po wierzycieli publicznoprawnych (głównie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz jednostki samorządu terytorialnego).

Nasze działania są uzależnione od każdorazowej sytuacji danego przedsiębiorstwa i od struktury jego zobowiązań. Dążymy do zniwelowania ewentualnych negatywnych reperkusji ze strony wierzycieli przy maksymalnej ochronie cash flow naszych klientów, głównie poprzez doprowadzenie do zawarcia korzystnych porozumień uwzględniających możliwości spłaty przez klientów.