Zespoły projektowe

Do przeprowadzenia istotnych zmian dotychczasowej formuły działania przedsiębiorstwa konieczny jest udział szeregu specjalistów. W przypadku bardziej złożonych projektów, np.:

  • przekształceń struktur biznesowych – np. powstawanie spółek komandytowych,
  • postępowania naprawczego i postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, angażujemy do współpracy doradców podatkowych oraz radców prawnych.

Mamy doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania pracą zespołów projektowych. Koordynujemy pracę zespołu, zapewniając właścicielowi pełną kontrolę nad kierunkiem działań i spójnością procesu.