Zrealizowane projekty

Poniżej prezentujemy résumé wybranych projektów zrealizowanych przez naszą kancelarię.

Poznań
Restrukturyzacja finansowa oraz majątkowa spółki handlowej wraz z podmiotami powiązanymi. Uporządkowanie formalnoprawnego statusu nieruchomości w oparciu o spółkę celową, przy jednoczesnym refinansowaniu krótkoterminowych kredytów poprzez długoterminowy kredyt hipoteczny. Projekt opiewał na kwotę 4 mln PLN.

Poznań
Aranżacja finansowania obrotowego dla spółki z branży reklamowej – kredyt w wysokości 1 mln PLN. Bieżące zarządzanie płynnością finansową.

Bydgoszcz
Przeprowadzenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (przy współudziale radcy prawnego) dla spółki produkcyjnej. Przygotowanie całego wniosku do sądu wraz z propozycjami finansowania wykonania układu (biznesplanem układu). Aranżacja oraz koordynowanie postępowania. Przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami układowymi.

Poznań
Opracowanie oraz realizacja programu restrukturyzacji operacyjnej oraz finansowej dla spółki handlowej. Zarządzanie trudnymi relacjami z bankiem finansującym z poziomem finansowania 4,5 mln PLN. Reprezentowanie Klienta w departamencie kredytów trudnych banku komercyjnego.

Gorzów Wielkopolski
Aranżacja oraz przeprowadzenie procesu sprzedaży nieruchomości pomiędzy podmiotami powiązanymi wraz z uzyskaniem kredytu bankowego finansującego transakcję. Transakcja przeprowadzona w trudnych uwarunkowaniach, gdyż nieruchomość była przedmiotem postępowania egzekucyjnego o znacznej skali. Wartość projektu wyniosła 4 mln PLN.

Poznań
Restrukturyzacja dotychczasowego modelu biznesowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wydzielenie działalności operacyjnej do spółki komandytowej oraz przeniesienie nieruchomości do spółki celowej. Aranżacja oraz koordynowanie procesów.